Mijn favorieten

Vve beheer

Companyon VvE Beheer is een gespecialiseerd bedrijf in bestuurlijke ondersteuning, administratief en technisch beheer ten behoeve van Verenigingen van Eigenaars (VvE).

Als ervaren beheerder weten wij als geen ander hoe belangrijk het beheer is voor een VvE.
Onze medewerkers beschikken dan ook over een brede kennis van VvE aangelegenheden op gebied van (dagelijks-) onderhoud en administratie. Tevens onderhouden wij contacten met eigenaars, huurders, beleggers en leveranciers. Wij nemen de VvE veel werk en zorg uit handen. 

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening is maatwerk en wordt in overleg met de betrokken eigenaren bepaald. Zo verrichten wij voor sommige verenigingen uitsluitend het administratief beheer. De meeste verenigingen kiezen echter voor een combinatie van administratief en technisch beheer. Hiermee wordt de Vereniging van Eigenaars ontzien van alle beslommeringen die met het bestuur van een VvE gepaard gaan. Daarnaast voorzien wij, indien er (tijdelijk) uit de leden van de VvE geen volledig bestuur gevormd kan worden, in het vervullen van bestuurstaken.

Neemt u gerust contact met ons op wanneer u vragen heeft of een nadere toelichting wenst; wij zijn u graag van dienst!

 

Wat is een VvE?

De VvE (Vereniging van Eigenaars) is verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de algemene ruimten in uw appartementen complex.
Dit zijn bijvoorbeeld het dak, hemelwaterafvoeren, buitenmuren, entree, lift(en), hydrofoor, vuilwaterpomp, parkeergarage of parkeerterrein, verzekeringen, de schoonmaak enz.

Om gezamenlijke kosten voor groot en dagelijks onderhoud, verzekeringen en dergelijke te kunnen financieren, betalen alle eigenaren een maandelijkse bijdrage aan de VvE. De hoogte van deze bijdrage staat in relatie tot de jaarlijkse begroting en tot wat in de Akte van Splitsing is bepaald. 

 

Wat is een Akte van Splitsing?

Een splitsing in appartementsrechten is het verdelen van een gebouw in zelfstandige eenheden (appartementen). Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw wat recht geeft op alleengebruik, evenals het recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Het aandeel en het gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht. De verhoudingen, regels, rechten en plichten zijn vastgelegd in een akte van splitsing en deze is van toepassing op de leden van de VvE.

De akte van splitsing of splitsingsakte wordt door een notaris opgesteld en is het juridisch fundament bij de oprichting van een VvE. Deze akte ontvangt u bij aankoop van uw appartement. In de akte van splitsing staat omschreven wat gemeenschappelijke- en wat privé-gedeelten zijn en welk aandeel uw appartementsrecht heeft in de VvE. In de meeste gevallen is dit aandeel gebaseerd op de grootte van het appartement. Hieraan zijn gekoppeld de stemverhouding in de VvE-vergadering en het aandeel in de gemeenschappelijke kosten.

In de splitsingsakte wordt een reglement van splitsing opgenomen. Een VvE heeft statuten en deze worden in het splitsingsreglement opgenomen. Dit reglement is de grondwet van het appartementencomplex. Om het opstellen van een splitsings-reglement te vergemakkelijken en te bewerkstelligen dat de minimale eisen hierin worden opgenomen, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in 1953 een modelreglement uitgegeven. Deze is gewijzigd in februari 1973, november 1983, januari 1992 en januari 2006. Het model is het uitgangspunt.