Mijn favorieten

Projectmanagement

Op het moment dat overwogen wordt naar een andere bedrijfslocatie te verhuizen, zijn er veel keuzes te maken. Hoe kan de nieuwe huisvesting het beste op de groeiverwachtingen worden afgestemd? Is dit het moment om de infrastructuur aan te passen? 
Of het nu gaat om nieuwbouw of herindeling van het bestaande gebouw, Companyon Projectmanagement houdt gedurende het hele traject het overzicht, vanaf het programma van eisen tot en met de laatste verhuisdoos.
 Wij verzorgen de coördinatie en communicatie rondom de verhuizing.

Werkzaamheden
Een selectie uit de voorkomende werkzaamheden van
Companyon Projectmanagement:

 1. Opzetten van uw facilitaire beheerorganisatie
 2. Verzorgen van de planning en organisatie van grootscheepse verhuizingen.
 3. Aanbestedingen begeleiden van inkoop van meubilair
 4. Begroten en bewaken van investeringskosten
 5. Voorbereiden van de investeringsaanvragen
 6.  Herhuisvestingonderzoek
 7.  Selectie makelaar/projectontwikkelaar/architect
 8.  Milieuadvies

Huisvestingmanagement

Huisvesting is ondersteunend aan het primaire proces van een organisatie. Een optimale huisvesting sluit aan bij de wensen van de organisatie (of de wenselijke organisatieverandering), heeft draagvlak bij de gebruikers en heeft als basis een strategisch vastgoedplan.
Door de exploitatiekosten, naast de investeringskosten, al bij de ontwerpbeslissingen mee te nemen zal de huisvesting ook toekomstbestendig kunnen zijn.

 

Bouwmanagement

De bouwmanagers binnen Companyon Projectmanagement zijn deskundig op het gebied van bewaking over de voortgang en kwaliteit van de uitvoering binnen de voorafgestelde kaders. 
Vanaf het ontwerp tot aan de oplevering van een bouwproject nemen wij alle zorg over van de opdrachtgever en richten wij ons op het bewaken van de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

De directe aansturing van de uitvoerende partijen tijdens het bouwproces geschiedt door de medewerkers van het bouwplaatsmanagement. 
De directievoerder rapporteert aan de projectmanager. De kwaliteitsbewaker rapporteert aan de directievoerder. 

 

Directievoering

De directievoering betreft het vertegenwoordigen van de opdrachtgever en het begeleiden van het bouwproces vanaf de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats tot het einde van de onderhoudsperiode van het project.

 

Bij de directievoering stellen wij ons ten doel:

 • De directievoerder als vertrouwensman van de opdrachtgever beleidsmatig te betrekken bij het bouwproject en de communicatie tussen de betrokken partijen te bevorderen.
 • De directievoerder zorg te laten dragen voor een goede kwaliteit van het project volgens het contract en nadere wensen van de opdrachtgever.
 • De directievoerder het bouwproces te laten sturen en documenteren tot en met de definitieve oplevering van het project.

Kwaliteitsbewaking

Bij de realisatie van het project wordt de controle op het bouwproces en de naleving van de overeenkomst uitgevoerd door de kwaliteitsbewaker. Naast deze werkzaamheden behoort het bijhouden van de bouwadministratie en het schrijven van verslagen van de bouwvergaderingen eveneens tot zijn taken.

 

Bij het managen van het bouwproces stellen wij ons ten doel dat de kwaliteitsbewaker die, met zijn kennis en ervaring van de bouwmethodieken, het bouwproces aanstuurt vanaf de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats tot en met de aanvaarding (einde onderhoudstermijn) van het project.

Al deze werkzaamheden die door ons uitgevoerd worden nemen u veel zorgen uit handen en u kunt zich blijven richten op uw kerntaken.